Manitoba Society of Artists

1000 Eyes

Acrylic on Canvas 30" x 40"

1000 Eyes